Kung Naisip Mo Ang Iyong Handwriting Ay Mahirap Basahin, Ang Mga Halimbawa ng Pagsusulat na Cursive ng Russia Mula sa Thread na Ito ay Patunayan Mong Mali

Ang sumpa ng Russia ay mukhang isang halo ng sulat-kamay ng mga doktor at ang manuskrito ng Voynich β€” parehong hindi mabasa at ipinagmamalaki nito.